Υποβολή αιτήσεων πυχίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
 πτυχίου

 
Σας γνωρίζουμε ότι οι πτυχιούχοι περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 τις ημέρες και ώρες υποδοχής της Γραμματείας (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 / Παρασκευή 11:00-13:00).