Υποβολή ερευνητικών Προτάσεων | ΔΡΑΣΗ 2

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων για τη ΔΡΑΣΗ 2 του Προγράμματος "Ενίσχυση της Έρευνας στο ΟΠΑ με σκοπό την Αριστεία και την Εξωστρέφεια" για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.