Υποτροφία σε Προπτυχ. Φοιτητή για Παρακολούθηση Σεμιναρίου: Asia-Europe Meeting

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ASEM ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΡΟΠΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ BRUNEI DARUSSALAM

Σας ενημερώνουμε ότι Σεμινάριο του ASEM (Asia-Europe Meeting) με θέμα «Προκλήσεις όσον αφορά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και κλιματικής αλλαγής σε τροπικά οικοσυστήματα» θα πραγματοποιηθεί στο Brunei Darussalam από τις 12 έως και τις 24 Μαΐου 2013.

Για το εν λόγω σεμινάριο οι διοργανωτές δεσμεύονται να καλύψουν το σύνολο των εξόδων συμμετοχής (έξοδα αεροπορικού εισιτηρίου, διαμονή και διατροφή) ενός προπτυχιακού φοιτητή.

Υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση των διοργανωτών
asem.brunei@mfa.gov.bn

Ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 10 Απριλίου 2013, ωστόσο είναι πιθανή η αποδοχή
Αιτήσεων μετά από απευθείας συνεννόηση με τους διοργανωτές.