Υποτροφίες απο την Κυβέρνηση της Λιθουανίας για σπουδές το ακαδ. έτος 2014-2015 και θερινά σεμινάριο γλώσσας και πολιτισμού (καλοκαίρι 2014)

Υποτροφίες απο την Κυβέρνηση της Λιθουανίας για σπουδές το ακαδ. έτος 2014-2015 και θερινά σεμινάριο γλώσσας και πολιτισμού (καλοκαίρι 2014).

Χορήγηση υποτροφιών από την κυβέρνηση της Λιθουανίας σε Έλληνες υπηκόους για σπουδές κατά το ακαδ. έτος 2014-2015 καθώς και για θερινό σεμινάριο γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος 2014.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.smpflt/en/statescholarships