Υποτροφίες Ιδρύματος Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη και Ιδρύματος Ιάλεμου Κυπριανίδη

Υποτροφίες Ιδρύματος Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη και Ιδρύματος Ιάλεμου Κυπριανίδη

Προκήρυξη διαγωνισμού χορήγησης δέκα (10) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ» (αιτήσεις μέχρι και τις 25-02-2014). Πληροφορίες εδώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης έξι(6) υποτρόφων εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές ακαδ. έτους 2012-2013 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΙΑΛΕΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ», που υπάγεται στην Άμεση Διαχείριση του Υπ. Οικονομικών(αιτήσεις μέχρι και τις 6/3/13). Πληροφορίες εδώ.