Υποτροφίες ΙΚΥ μέσω του προγράμματος SIEMENS για Μεταπτυχιακές σπουδές α' και β' κύκλου

Υποτροφίες ΙΚΥ μέσω του προγράμματος SIEMENS για Μεταπτυχιακές σπουδές α' και β' κύκλου.

Ανακοινώσεις για τις Υποτροφίες Αριστείας που προκηρύσσει το ΙΚΥ μέσω του προγράμματος Siemens, για Μεταπτυχιακές Σπουδές α’ και β’ Κύκλου και για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα.

Την ανακοίνωση για τις υποτροφίες Μεταπτυχιακού επιπέδου θα βρείτε εδώ.

Την ανακοίνωση για τις υποτροφίες Διδακτορικού επιπέδου θα βρείτε εδώ.

Την ανακοίνωση για τις υποτροφίες Μεταδιδακτορικής Έρευνας θα βρείτε εδώ.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ εδώ.