Υποτροφίες και Βραβεία Επίδοσης ακαδ. έτους 2011-2012 και Υποτροφία και Βραβείο Εισαγωγής ακαδ. έτους 2012-2013

Υποτροφίες και Βραβεία Επίδοσης ακαδ. έτους 2011-2012 και Υποτροφία και Βραβείο Εισαγωγής ακαδ. έτους 2012-2013.

Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι για τις Υποτροφίες και τα Βραβεία Επίδοσης ακαδ. έτους 2011-2012 καθώς και Εισαγωγής ακαδ. έτους 2012-2013. Την ανακοίνωση με τους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα τα βρείτε εδώ.

Η προθεσμία για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι η Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014.

Την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τις Υποτροφίες και τα Βραβεία Επίδοσης ακαδ. έτους 2011-2012 θα βρείτε εδώ.

Την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για την Υποτροφία και το Βραβείο Εισαγωγής ακαδ. έτους 2012-2013 θα βρείτε εδώ.

Τον Κανονισμό Υποτροφιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα βρείτε εδώ.