Υποτροφίες Προπτυχιακά/Μεταπτυχιακά/Διδακτορικά Μιλάνο

Δείτε εδώ έγγραφο του ΥΠΠΕΘ για υποτροφίες 2015-2016 προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνο της Ιταλίας.