Υποτροφίες Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Υποτροφίες Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Δείτε την προκήρυξη και την αίτηση υποβολής υποψηφιοτήτων για τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών προς ενημέρωσή σας:

  1. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες για αγροτικά προϊόντα ποιότητας» (Κωδ. ΕΠ 101/2014)
  2. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Διαπραγματεύσεις: Απόκτηση δεξιοτήτων για την επίλυση διαφορών» (Κωδ. ΕΠ 102/2014)
  3. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ενεργειακές εξελίξεις στην Ευρώπη και τη ΝΑ Μεσόγειο» (Κωδ. ΕΠ 103/2014)