Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα - Δικαιολογητικά και οδηγίες υποβολής αίτησης

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα - Δικαιολογητικά και οδηγίες υποβολής αίτησης.

Δείτε την ανακοίνωση απο τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Ο.Π.Α. εδώ.