Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο εδώ.