ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Ι. ΛΑΤΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Ι. ΛΑΤΣΗ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, συνεχίζοντας το πρόγραμμα υποτροφιών, προκηρύσσει τη χορήγηση 20 θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master’s) σε όλα τα επιστημονικά πεδία, για πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά, από την Πέμπτη 15 Μαΐου έως και την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής. Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στους επιλεγέντες την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.latsis-foundation.org και εδώ.