Ώρες Γραφείου Διδακτικού Προσωπικού, κατά την περίοδο της εξεταστικής Φεβρουαρίου 2016.

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016.

Στον σύνδεσμο μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά τις ώρες γραφείου του ακαδημαϊκού και διδακτικού προσωπικού του τμήματος.

Ώρες Γραφείου, Εξεταστική Περίοδος, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16.