Ώρες Γραφείου Διδασκόντων - Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2013-14.

Ώρες Γραφείου Διδασκόντων - Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2013-14.

Στο επισυναπτόμενο pdf αρχείο θα βρείτε συγκεντρωτικά τις ώρες γραφείου του ακαδημαϊκού και του ειδικού προσωπικού του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2013-14.

PDF