3ος Κύκλος Φοιτητικού Διαγωνισμού Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

3ος Κύκλος Φοιτητικού Διαγωνισμού για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Αφορά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.