8ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στον 8ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι φοιτητές του ΟΠΑ καθώς και οι απόφοιτοι των τελευταίων 2 ετών. Η προθεσμία υποβολής επιχειρηματικής ιδέας λήγει το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018.

Πληροφορίες για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε σ’ αυτόν εδώ τον σύνδεσμο.»