Ανακοίνωση Συγκλήτου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων Ιουνίου 2020