Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση II

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι η διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ (με διδάσκοντα τον κ.Β. Πατσουράτη) δεν πραγματοποιείται ουτε εξ αποστάσεως ούτε δια ζώσης. 

Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την διδασκαλία του εν λόγω μαθήματος.

Από τη Γραμματεία