Παραλαβή Περγαμηνής-Αντιγράφων Πτυχίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020 και Σεπτεμβρίου 2020 ότι, μπορούν να παραλάβουν από τη Γραμματεία φάκελο που περιλαμβάνει: α) την περγαμηνή, β) δύο αντίγραφα του πτυχίου τους και γ) το Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, το διάστημα από Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 έως και Τρίτη 27 Ιουλίου 2021.

Η παραλαβή του φακέλου θα γίνεται από την Γραμματεία του Τμήματος κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με την κα Μ. Μαρνέρου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108203103) ή κατόπιν ραντεβού μέσω email στο secretary.marketing@aueb.gr από τους ίδιους τους πτυχιούχους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.

Όλοι οι πτυχιούχοι καλούνται να εγγραφούν άμεσα, πριν την παραλαβή του πτυχίου τους, στο Δίκτυο Αποφοίτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην πλατφόρμα alumni.aueb.gr.

Το Δίκτυο Αποφοίτων παρέχει τη δυνατότητα δικτύωσης, ενημέρωσης για τα νέα του Πανεπιστημίου και τις θέσεις εργασίας που ανακοινώνει το Γραφείο Διασύνδεσης και σημαντικά θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των αποφοίτων μας. Παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα αναζήτησης συμφοιτητών με βάση το επώνυμο ή το έτος εισαγωγής ανά κατηγορία πτυχίου, αλλά και επικοινωνίας μαζί τους, ώστε να διατηρηθούν και να ενδυναμωθούν οι σχέσεις μεταξύ των μελών της κοινότητάς μας. 

Συγχαρητήρια και Καλή Σταδιοδρομία!

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2021

Από τη Γραμματεία