Υποβολή Αιτήσεων Πτυχίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  πτυχίου

Σας γνωρίζουμε ότι οι πτυχιούχοι περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για πτυχίο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021.

Η υποβολή της αίτησης πτυχίου μπορεί να γίνει:

  1. στην Γραμματεία του Τμήματος ώρες υποδοχής κοινού | Δευτέρα & Παρασκευή 12:00-14:00 ή Παρασκευή 11:00-13:00.
  2. ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος secretary.marketing@aueb.gr από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/τριας (m51......@aueb.gr).  

Με την κατάθεση της αίτησης θα ακυρώνεται η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο).

Το έντυπο της αίτησης καθώς και το ερωτηματολόγιο τελειόφοιτων θα τα βρείτε : https://www.dept.aueb.gr/el/mbc/content/εντυπα-αιτησεων

Η αίτηση θα συνοδεύεται από:

Απόδειξη πληρωμής ποσού 15€ για τα τέλη χορήγησης πτυχίου

Η πληρωμή του ποσού των 15€ θα γίνεται μέσω E-Banking στον λογαριασμό που διατηρεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Τράπεζα της Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

IBAN: GR7301000240000000000260059

Σημ: Τα έξοδα της εντολής θα επιβαρύνουν τον εντολέα (φοιτητή/τρια)

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται: Τέλη χορήγησης πτυχίου – Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου του φοιτητή/τριας.

Για να είναι έγκυρη η κατάθεση της αίτησης ορκωμοσίας, σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής, θα λάβετε από τη Γραμματεία απαντητικό μήνυμα επιβεβαίωσης.

Για διευκρινήσεις  επικοινωνείτε με την κα Μ. Μαρνέρου στην Γραμματεία του Τμήματος τηλεφωνικά (τηλ. 210-8203103).

                                                                                                                                Αθήνα,  5 Νοεμβρίου 2021

                                                                                                                                    Από τη Γραμματεία