Πρόγραμμα Εποπτειών

Το πρόγραμμα των εποπτειών για την εξεταστική του Ιανουαρίου 2016 του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 είναι το ακόλουθο:

Το πρόγραμμα των εποπτειών για την έκτακτη εξεταστική του Φεβρουαρίου 2016 του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 είναι το ακόλουθο: