ΕΘΣΠ: Θωρία Αποφάσεων (7 ΠΜ)

Κωδικός: 
6178
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

Πανεπιστημιακός Υπότροφος Τμήματος Στατιστικής

Λήψη αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. Υπολογισμός των οικονομικών αποτελεσμάτων για κάθε συνδυασμό ενέργειας και ενδεχομένου. Κριτήρια αποφάσεων (κριτήρια που βασίζονται αποκλειστικά στο οικονομικό αποτέλεσμα των διαφόρων ενεργειών, κριτήρια που βασίζονται στην πιθανότητα εμφάνισης των διαφόρων δυνατών ενδεχομένων). Προγενέστερη ανάλυση λήψης αποφάσεων (Δείκτης Hurwicz άλφα, κριτήριο Bayes, αναμενόμενη αξία πλήρους πληροφόρησης. Διαγραμματική ανάλυση προβλημάτων λήψης αποφάσεων. Σημείο και πιθανότητα αδιαφορίας. Κανονική κατανομή στην προγενέστερη λήψη αποφάσεων. Κριτήριο Bayes και ανάλυση ευαισθησίας). Λήψη αποφάσεων και θεωρία χρησιμότητας του χρήματος. Κατασκευή της καμπύλης χρησιμότητας του χρήματος. Η αναμενόμενη αξία χρησιμότητας ως κριτήριο αποφάσεων. Μεταγενέστερη ανάλυση λήψης αποφάσεων (αξιοποίηση πρόσθετης πληροφόρησης για βελτίωση των αποφάσεων, δημιουργία του διαγράμματος δέντρου). Προμεταγενέστερη ανάλυση λήψης αποφάσεων. Μπεϋζιανή λήψη αποφάσεων και κλασική στατιστική επαγωγή. Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων (παίγνια πλήρους πληροφόρησης, παίγνια ελλειπούς
πληροφόρησης, παίγνια δύο παικτών μηδενικού αθροίσματος). 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Ευάγγελος Μαγείρου, Παίγνια και Αποφάσεις, Εκδόσεις Κριτική, 2012.
  • Κ. Μηλολιδάκης, Θεωρία Παιγνίων, Εκδόσεις Σοφία, 2009.
  • J. Q. Smith, Decision Analysis: A Bayesian Approach, Chapman and Hall, 1988.
  • F. S. Hillier and G. J. Lieberman: Introduction to Operations Research, Mc GrawHill, 2005.

Το περίγραμμα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.