Εφαρμοσμένη Στατιστική στην Ιατρική

Εφαρμοσμένη Στατιστική στην Ιατρική

Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος

Είναι η εκπαίδευση επιστημόνων από διάφορες επιστημονικές περιοχές, στις μεθόδους της Στατιστικής που εφαρμόζονται στην Ιατρική, την Οδοντιατρική, τη Φαρμακευτική, την Ψυχολογία και τη Βιολογία όπως Βιοστατιστική, Επιδημιολογία, Κλινικές Δοκιμές, Φαρμακοκινητική, Ψυχομετρικές τεχνικές και ανάλυση Βιοιατρικών δεδομένων με τη χρήση SPSS και SAS. 
Ο ειδικότερος σκοπός είναι οι απόφοιτοι του προγράμματος να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις μεθόδους αυτές για επίλυση των ποσοτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στα επιστημονικά τους πεδία.

Απευθύνεται:

Σε απόφοιτους Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας και Ψυχολογίας (εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, επιδημιολόγους κλπ) που ασχολούνται με την ανάλυση δεδομένων  σε ερευνητικό επίπεδο.

Σε αποφοίτους Στατιστικών και Μαθηματικών Τιμημάτων ή λοιπούς απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που απασχολούνται ή θέλουν να απασχοληθούν με την ανάλυση βιοστατιστικών δεδομένων, κλινικών ερευνών, ιατρική και φαρμακευτική έρευνα
Σε απασχολούμενους σε ερευνητικά τμήματα νοσοκομείων, φαρμακευτικών εταιριών, ερευνητικών μονάδων που απασχολούνται με την ανάλυση βιοστατιστικών δεδομένων.

Κόστος και διάρκεια προγράμματος:

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Το συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 5.500 ευρώ.

Πρόγραμμα μαθημάτων:

Δύο φορές την εβδομάδα 6-9 μμ.

Αιτήσεις - Εγγραφές

Η προκήρυξη του προγράμματος για κάθε Ακαδημαϊκό Έτος δημοσιεύεται εδώ.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και σε ηλεκτρονική μορφή από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (τηλ. 210-8203681, τηλ/fax:210-8203692, e-mail:masterst@aueb.gr ).

Για την αξιολόγηση της αίτησης απαιτείται κατάθεση τέλους 30 € στον λογαριασμό διδάκτρων του ΠρογράμματοςΕθνική Τράπεζα 110/48008269, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΟΠΑ (IBAN GR 2901101100000011048008269).

Μετά την επιλογή οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος αμέσως μετά την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων, για εγγραφή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στον εδώ.