Μαθήματα προσφερόμενα από άλλα τμήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 18

Η κατανομή των μαθημάτων επιλογής ανά εξάμηνο από τα άλλα τμήματα έχει ως εξής:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 - 2018
 

Ελ. Εξ. ΚΩΔ.
ΜΑΘ.

ΠΜ

Κατ. Μαθ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α 1131 6 Ε.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Γ 1193 6 Ε.Ε. ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Γ 1311 6 Ε.Ε. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι
Γ 1313 6 Ε.Ε. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι 
Ε 1550 6 Ε.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
Ζ 2612 6 Ε.Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Z 3070 6 Ε.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Π.Α.Δ.) Ι
Z 3074 6 Ε.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Z 3075 6 Ε.Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Z 3076 6 Ε.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Z 3078 6 Ε.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Α 3117 6 Ε.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ 3230 6 Ε.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ 3321 6 Ε.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ C++
Ε 3531 6 Ε.Ε.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ε 3541 6 Ε.Ε.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ε 3571 6 Ε.Ε.

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ε 3614 6 Ε.Ε. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
Ζ 3644 6 Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ζ 3743 6 Ε.Ε. ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ
Ζ 3745 6 Ε.Ε ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Α 4107 6 Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ζ 4137 6 Ε.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Α 4110 6 Ε.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Γ 5634 6 Ε.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Γ 5636 6 Ε.Ε. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Α 5411 6 Ε.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α 5622 6 Ε.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Γ 8117 6 Ε.Ε. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ε 8123 6 Ε.Ε. ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Ζ 8137 6 Ε.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (έχει προαπαιτούμενο το 8117-Βάσεις Δεδομένων)
Ζ 8143 6 Ε.Ε. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Z 8154 6 Ε.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 - 2018

Ελ. Εξ. ΚΩΔ.
ΜΑΘ.

ΠΜ

Κατ. Μαθ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Δ 1402 6 Ε.Ε. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ
Δ 1412 6 Ε.Ε. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ
Δ 2410 6 Ε.Ε. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ)
Δ 2416 6 Ε.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ)
ΣΤ 2610 6 Ε.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΣΤ 2622 6 Ε.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η 3080 6 Ε.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Π.Α.Δ.) ΙΙ
Η 3084 6 Ε.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Η 3085 6 Ε.Ε. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Η 3086 6 Ε.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η 3087 6 Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Δ 3432 6 Ε.Ε. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
ΣΤ 3513 6 Ε.Ε. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΤ 3543 6 Ε.Ε. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΤ 3672 6 Ε.Ε. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Η 3612 6 Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Η 3713 6 Ε.Ε. ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Δ 5414 6 Ε.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΤ 5626 6 Ε.Ε. ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
H 7138 6 Ε.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Β 8106 6 Ε.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι
ΣΤ 8132 6 Ε.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΣΤ 8134 6 Ε.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤ 8144 6 Ε.Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ