Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ (7,5 ΠΜ)

Κωδικός: 
6042
Εξάμηνο: 
2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Σειρές συναρτήσεων (δυναμοσειρές, σειρές Taylor, σειρές Fourier) και εφαρμογές. Σημειακή και ομοιόμορφη σύγκλιση και εφαρμογές. Γεωμετρία στον Rn. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Όριο και Συνέχεια. Παράγωγοι συναρτήσεων με τιμές στον R και στον Rn. Ολοκλήρωση στον Rn. Μετασχηματισμοί και Ιακωβιανή. Βελτιστοποίηση και πολλαπλασιαστές Lagrange και εφαρμογές.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Marsden and Tromba (2007) Διανυσματικός Λογισμός (ελληνική μετάφραση). Παν. Εκδ. Κρήτης.
  • Thomas and Finney, Weir and Giordano (2001) Aπειροστικός Λογισμός, Παν. Εκδ. Κρήτης.
  • Αθανασιαδης Χ.Ε, Γιαννακουλιας Ε., Γιωτοπουλος Α. (2010) Γενικά Μαθηματικά, Απειροστικός Λογισμός, Τόμος 1, Εκδόσεις Συμμετρία.
  • Κατερίνης, Φλυτζάνης, (2010) Ανώτερα Μαθηματικά, Εκδ. Μπένου

Το περίγραμμα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.