Ώρες Γραφείου

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. για το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Εξάμηνο 2017 – 18

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Βασίλειος Βασδέκης  Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 408 210-8203529
Τρίτη 11:00 - 13:00
Πέμπτη 11:00 - 13:00
F

Αθανάσιος Γιαννακόπουλος 

Πατησίων 95, 3ος όροφος

210-8203801

Τρίτη 13:00 - 15:00

C

Πέτρος Δελλαπόρτας 

Κοδριγκτώνος 12, 4ος όροφος

210-8203567

E

Μιχάλης Ζαζάνης

Κοδριγκτώνος 12, 2ος όροφος

210-8203523

Επιστημονική Άδεια 

E

Δημήτριος Καρλής

Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 409

210-8203920

Δευτέρα 15:00 - 17:00

F

Επαμεινώνδας Κυριακίδης 

Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος

210-8203535-585

Τρίτη 11:00 - 13:00

E

Αναστασία Κωστάκη Κοδριγκτώνος 12, 3ος όροφος 210-8203539 Τετάρτη 13:00 - 15:00 E
Ιωάννης Ντζούφρας Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 410 210-8203968 Παρασκευή 15:00 - 17:00  F

Νικόλαος Φράγκος 

Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος

210-8203579

Επιστημονική Άδεια

E

Στυλιανός Ψαράκης Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος 210-8203541 Τρίτη 11:00 - 13:00 E

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ιωάννης Βρόντος

Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 412

210-8203927

Πέμπτη 13:00 -15:00

F

Ελένη Κανδηλώρου

Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος

210-8203176

Τρίτη 15:00 - 17:00

A

Αλεξάνδρα Λειβαδά 

Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος

210-8203521

Τετάρτη 13:00 - 15:00

E

Παναγιώτης Μερκούρης Τροίας και Κιμώλου, 5ος όροφος 210-8203941

Επιστημονική Άδεια

F
Παναγιώτης Μπεσμπέας Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος 210-8203527 Επιστημονική Άδεια E

Χαράλαμπος Παυλόπουλος

Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος

210-8203527

Τετάρτη 11:00 - 13:00

E

Παναγιώτης Τσιαμυρτζής

Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 411

210-8203926

Τετάρτη 17:15 -19:15

F

Σιουγλέ Γεωργία Πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος 210-8203145 Δευτέρα 11:00-12:00
Παρασκευή 11:00-12:00
Α

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Νικόλαος Δεμίρης Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος 210-8203569 Τρίτη 11:00 - 13:00 E

Αλέξανδρος Ζυμπίδης 

Δεριγνύ 12, 6ος όροφος

210-8203418

Δευτέρα 09:00-11:00

C

Ευάγγελος Ιωαννίδης 

Κοδριγκτώνος 12, 3ος όροφος

210-8203545

Πέμπτη 10:00-11:00
Παρασκευή 10:00-11:00

E

Ιουλία Παπαγεωργίου

Κοδριγκτώνος 12, 1oς όροφος

210-8203583

Τετάρτη 13:00-15:00

E

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μαρία Αϋφαντή

Κοδριγκτώνος 12, 3ος όροφος

210-8203547

Τρίτη 13:00-15:00

E

Ε.Δι.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)

Ευγενία Τσομπανάκη

Πατησίων 95, 3ος όροφος

210-8203802

Τετάρτη 13:00-15:00
Πέμπτη 11:00-13:00

C

Χρήστος Μαμαλούκας

Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος

210-8203511

Τρίτη 9:30-11:00
Τετάρτη 9:30-11:00
Παρασκευή 13:30-15:00

Ε

Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Ορφανογιαννάκη Αικατερίνη Εργαστήριο Στατιστικής, 3ος όροφος Αντωνιάδου 210-8203162 Επικοινωνία κατόπιν συννενοήσεως με email Α
Παπαγιάννης Γεώργιος Εργαστήριο Στατιστικής, 3ος όροφος Αντωνιάδου 210-8203162 Τετάρτη 16:00-17:00
Παρασκευή 16:00-17:00
Α
Σαχλάς Αθανάσιος Εργαστήριο Στατιστικής, 3ος όροφος Αντωνιάδου 210-8203162 Επικοινωνία κατόπιν συννενοήσεως με email Α
Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι
Παππάς Δημήτριος Εργαστήριο Στατιστικής, 3ος όροφος Αντωνιάδου 210-8203162 Επικοινωνία κατόπιν συννενοήσεως με email Α