Ώρες Γραφείου

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. για το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Εξάμηνο 2022 – 23

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Βασίλειος Βασδέκης Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 408 210-8203529 F

Αθανάσιος Γιαννακόπουλος

Πατησίων 95, 3ος όροφος

210-8203801

Τρίτη 13:00 - 15:00

C

Πέτρος Δελλαπόρτας

Κοδριγκτώνος 12, 4ος όροφος

210-8203567

Άδεια Παράλληλης Απασχόλησης

E

Μιχάλης Ζαζάνης

Κοδριγκτώνος 12, 2ος όροφος

210-8203523

Πέμπτη 12:00 - 14:00

E

Δημήτριος Καρλής

Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 409

210-8203920

Παρασκευή: 12:00 - 14:00

F

Επαμεινώνδας Κυριακίδης

Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος

210-8203585

Δευτέρα 11:00-13:00

E

Ιωάννης Ντζούφρας Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 410 210-8203968 Πέμπτη: 15:00-17:00 F

Νικόλαος Φράγκος 

Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος

210-8203579

E

Στυλιανός Ψαράκης Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος 210-8203541 Τετάρτη 09:00 - 11:00 E

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ιωάννης Βρόντος

Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 412

210-8203927

Παρασκευή: 11:00-13:00

F

Αλεξάνδρα Λειβαδά

Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος

210-8203521

Επιστημονική Άδεια

E

Παναγιώτης Μερκούρης Τροίας και Κιμώλου, 5ος όροφος 210-8203941

Τετάρτη: 15:00-16:00

Πέμπτη 14:00-15:00

F
Παναγιώτης Μπεσμπέας Κοδριγκτώνος 12, 3oς όροφος 210-8203502 Δευτέρα 11:00 - 13:00 E
Ιουλία Παπαγεωργίου Κοδριγκτώνος 12, 5oς όροφος 210-8203583 Τρίτη 11:00 - 13:00 E

Χαράλαμπος Παυλόπουλος

Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος

210-8203527

Πέμπτη 14:00-15:00

Παρασκευή 10:00-11:00

E

Παναγιώτης Τσιαμυρτζής Τροίας 2 Κιμώλου και Σπετσών, 4ος όροφος, γραφείο 411 210-8203926 Τετάρτη 09:00 - 11:00 F

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Σταύρος Βακερούδης Κοδριγκτώνος 12, 2ος όροφος, γραφείο 3 210-8203525 Παρασκευή 11:00 - 13:00 E
Νικόλαος Δεμίρης Τροίας 2, Κιμώλου & Σπετσών, 4ος όροφος 210-8203569 Δευτέρα 15:00 - 17:00 F

Αλέξανδρος Ζυμπίδης

Δεριγνύ 12, 6ος όροφος

210-8203418

Τετάρτη 11:00 - 13:00

C

Ευάγγελος Ιωαννίδης

Κοδριγκτώνος 12, 3ος όροφος

210-8203545

Πέμπτη 11:00 - 12:00

Παρασκευή 11:00 - 12:00

E

Παπασταμούλης Παναγιώτης Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος, Γραφείο 2 210-8203454 Τετάρτη 11:00-13:00 E
Ξανθή Πεντελή Κοδριγκτώνος 12, 1oς όροφος, Γραφείο 2 210-8203454 Δευτέρα 11:00 - 13:00 E

Ε.Δι.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)

Ευγενία Τσομπανάκη

Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος

210-8203802

Τρίτη 10:00 -  11:00

Παρασκευή 10:00 - 11:00

Ε

Χρήστος Μαμαλούκας

Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος

210-8203509

Τρίτη 09:30 - 11:00

Τετάρτη 09:30 - 11:00

Ε

Μέλη ΔΕΠ Άλλων Τμημάτων
Χαλέβας Κωνσταντίνος Δεριγνύ 12, 5ος όροφος 210-8203597

Τετάρτη 11:00 - 12:00

Πέμπτη: 11:00-12:00

Α

ΕΣΠΑ

Μακρή Γαλάτεια Πατησίων 95, 3ος όροφος :Τρίτη 17:00 - 19:00 κατόπιν συνεννοήσεως με email
Χαριτίδου Ευστρατία Εργαστήριο Στατιστικής, Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος 210-8203162

Τετάρτη 15:00 - 17:00

Α
Χασιώτης Βασίλειος Τροίας 2 Κιμώλου και Σπετσών, Εργαστήριο Στατιστικής, γραφείο 208 210-8203238 Τετάρτη 11:00 - 13:00 F