Ώρες Γραφείου

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. για το ΕΑΡΙΝΟ Εξάμηνο 2019 – 20

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Βασίλειος Βασδέκης Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 408 210-8203529
Τρίτη 11:00 - 13:00
Πέμπτη 11:00 - 13:00
F

Αθανάσιος Γιαννακόπουλος

Πατησίων 95, 3ος όροφος

210-8203801
Τρίτη 15:00 - 17:00 (και κατόπιν συνεννόησης με email)

C

Πέτρος Δελλαπόρτας

Κοδριγκτώνος 12, 4ος όροφος

210-8203567

Πέμπτη 12:00-13:00
Παρασκευή 12:00-13:00

E

Μιχάλης Ζαζάνης

Κοδριγκτώνος 12, 2ος όροφος

210-8203523

Δευτέρα 15:00 - 16:00
Τρίτη 15:00 - 16:00

E

Δημήτριος Καρλής

Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 409

210-8203920

Παρασκευή 09:00 - 11:00

F

Επαμεινώνδας Κυριακίδης

Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος

210-8203585

Επιστημονική Άδεια

E

Αναστασία Κωστάκη Κοδριγκτώνος 12, 3ος όροφος 210-8203539
Τρίτη 13:00 - 14:00
Τετάρτη 13:00 - 14:00
E
Ιωάννης Ντζούφρας Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 410 210-8203968 Τρίτη 15:30 - 17:30  F

Νικόλαος Φράγκος 

Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος

210-8203579

Δευτέρα 10:00 - 11:00
Πέμπτη 11:00 - 12:00

E

Στυλιανός Ψαράκης Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος 210-8203541 Τρίτη 16:00 - 18:00 E

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ιωάννης Βρόντος

Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 412

210-8203927

Επιστημονική Άδεια

F

Αλεξάνδρα Λειβαδά

Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος

210-8203521

Τρίτη 16:00 - 17:00
Πέμπτη 16:00 - 17:00

E

Παναγιώτης Μερκούρης Τροίας και Κιμώλου, 5ος όροφος 210-8203941
Δευτέρα: 15:00-16:00
Τετάρτη: 15:00-16:00
F
Παναγιώτης Μπεσμπέας Κοδριγκτώνος 12, 3oς όροφος 210-8203502
Δευτέρα 11:00 - 13:00
E
Ιουλία Παπαγεωργίου Κοδριγκτώνος 12, 5oς όροφος 210-8203583
Τετάρτη 15:00 - 17:00
E

Χαράλαμπος Παυλόπουλος

Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος

210-8203527
Πέμπτη 15:00 - 17:00

E

Παναγιώτης Τσιαμυρτζής Τροίας 2 Κιμώλου και Σπετσών, 4ος όροφος, γραφείο 411 210-8203926 Άδεια Άνευ Αποδοχών  F

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Νικόλαος Δεμίρης Κοδριγκτώνος 12, 2ος όροφος 210-8203569
Τετάρτη 15:00 - 17:00
E

Αλέξανδρος Ζυμπίδης

Δεριγνύ 12, 6ος όροφος

210-8203418

Τρίτη 13:00 - 15:00

C

Ευάγγελος Ιωαννίδης

Κοδριγκτώνος 12, 3ος όροφος

210-8203545
Επιστημονική Άδεια

E

Παπασταμούλης Παναγιώτης Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος (προσωρινό) 210-8203591 E
Ξανθή Πεντελή Κοδριγκτώνος 12, 1oς όροφος 210-8203454 Τετάρτη 12:00 - 14:00 E

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μαρία Αϋφαντή

Κοδριγκτώνος 12, 3ος όροφος

210-8203547

Τετάρτη 15:00 - 17:00

E

Ε.Δι.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)

Ευγενία Τσομπανάκη

Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος

210-8203802
Τετάρτη: 11:00-13:00
Παρασκευή: 9:30-11:00

Ε

Χρήστος Μαμαλούκας

Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος

210-8203511
Τρίτη:9:30-11:00
Πέμπτη: 9:30-11:00

Ε

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ (Π.Δ. 407)

Αντωνία Κορρέ Εργαστήριο Στατιστικής, 3ος όροφος Αντωνιάδου 210-8203162 Παρασκευή: 13:00-15:00 (κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail)  Α
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
Παπασταμούλης Παναγιώτης Γραφείο 2, Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος 210-8203591 Παρασκευή: 13:00-15:00 Ε