Ώρες Γραφείου

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. για το ΕΑΡΙΝΟ Εξάμηνο 2017 – 18

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Βασίλειος Βασδέκης Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 408 210-8203529
Τρίτη 11:00 - 13:00
Πέμπτη 11:00 - 13:00
F

Αθανάσιος Γιαννακόπουλος

Πατησίων 95, 3ος όροφος

210-8203801
Τρίτη 15:00 - 16:00
Πέμπτη 15:00 - 16:00

C

Πέτρος Δελλαπόρτας

Κοδριγκτώνος 12, 4ος όροφος

210-8203567

Πέμπτη 13:00 - 15:00

E

Μιχάλης Ζαζάνης

Κοδριγκτώνος 12, 2ος όροφος

210-8203523

Δευτέρα 11:00 - 12:00
Παρασκευή 13:00 - 14:00

E

Δημήτριος Καρλής

Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 409

210-8203920

Παρασκευή 15:00 - 17:00

F

Επαμεινώνδας Κυριακίδης

Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος

210-8203535-585

Τρίτη 13:00 - 15:00

E

Αναστασία Κωστάκη Κοδριγκτώνος 12, 3ος όροφος 210-8203539 Τρίτη 13:00 - 15:00 E
Ιωάννης Ντζούφρας Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 410 210-8203968 Τρίτη 15:15 - 17:15  F

Νικόλαος Φράγκος 

Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος

210-8203579

Επιστημονική Άδεια

E

Στυλιανός Ψαράκης Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος 210-8203541 Τετάρτη 13:00 - 15:00 E

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ιωάννης Βρόντος

Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 412

210-8203927

Δευτέρα 13:00 -15:00

F

Ελένη Κανδηλώρου

Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος

210-8203176
Δευτέρα 17:00 - 18:00
Τρίτη 17:00 - 18:00

A

Αλεξάνδρα Λειβαδά

Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος

210-8203521

Πέμπτη 16:00 - 18:00

E

Παναγιώτης Μερκούρης Τροίας και Κιμώλου, 5ος όροφος 210-8203941
Τρίτη 15:00 - 16:00
Παρασκευή 15:00 - 16:00
F
Παναγιώτης Μπεσμπέας Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος 210-8203527 Επιστημονική Άδεια  E

Χαράλαμπος Παυλόπουλος

Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος

210-8203527
Δευτέρα 13:15 - 14:15
Τετάρτη 13:15 - 14:15

E

Παναγιώτης Τσιαμυρτζής

Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 411

210-8203926

Τετάρτη 17:00 - 19:00

F

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Νικόλαος Δεμίρης Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος 210-8203569
Δευτέρα 14:00 - 15:00
Τετάρτη 14:00 - 15:00
E

Αλέξανδρος Ζυμπίδης

Δεριγνύ 12, 6ος όροφος

210-8203418

Τετάρτη 11:00 - 13:00

C

Ευάγγελος Ιωαννίδης

Κοδριγκτώνος 12, 3ος όροφος

210-8203545
Δευτέρα 16:00 - 17:00
Παρασκευή 11:00 - 12:00

E

Ιουλία Παπαγεωργίου

Κοδριγκτώνος 12, 1oς όροφος

210-8203583

Επιστημονική Άδεια

E

Ξανθή Πεντελή Κοδριγκτώνος 12, 1oς όροφος 210-8203454 E

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μαρία Αϋφαντή

Κοδριγκτώνος 12, 3ος όροφος

210-8203547

Πέμπτη 13:00 - 15:00

E

Ε.Δι.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)

Ευγενία Τσομπανάκη

Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος

210-8203802
Δευτέρα 9:00 - 11:00
Πέμπτη 11:00 - 13:00

Ε

Χρήστος Μαμαλούκας

Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος

210-8203511
Τρίτη 9:30 - 11:00    
Πέμπτη 9:30 - 11:00

Ε

Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Παπαγιάννης Γεώργιος Εργαστήριο Στατιστικής, 3ος όροφος Αντωνιάδου 210-8203162
Δευτέρα 16:00 - 17:00
Τετάρτη 16:00 - 17:00 
Α
Ακαδημαϊκός Υπότροφος και Συμβασιούχοι Διδάσκοντες Π.Δ. 407
Παππάς Δημήτριος Εργαστήριο Στατιστικής, 3ος όροφος Αντωνιάδου 210-8203162 Παρασκευή 14:00 - 15:00

Α

Ρουμελιώτη Ελένη Εργαστήριο Στατιστικής, 3ος όροφος Αντωνιάδου 210-8203162 Επικοινωνία κατόπιν συνεννοήσεως με e-mail Α
Δημητράκος Θεοδόσιος Εργαστήριο Στατιστικής, 3ος όροφος Αντωνιάδου 210-8203162 Επικοινωνία κατόπιν συνεννοήσεως με e-mail Α