Διαλέξεις μαθήματος «Στοιχεία Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Λύσεων με τη βοήθεια της Πληροφορικής»

Οι διαλέξεις του μαθήματος «Στοιχεία Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Λύσεων με τη βοήθεια της Πληροφορικής» για την εβδομάδα 4-8/11/2019 θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
Δευτέρα 4/11, τμήμα Α-Κλ, 5-8 και όχι 5-7 Τετάρτη 6/11, τμήμα Σ-Ω, 5-7 στην αίθουσα Η/Υ 3 Την Παρασκευή 8/11 οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.