Εκδήλωση Ενημέρωσης για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής