Ομιλία κ. Μωραϊτάκη, Προέδρου της Nuntius Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

Τη Δευτέρα 13/5/2019 και ώρα 17:00, στην αίθουσα Δ102 και στα πλαίσια του μαθήματος "Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου", ο κ. Μωραϊτάκης, Πρόεδρος της Nuntius Xρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, θα μιλήσει στους φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για τις αγορές κεφαλαίου στην Ελλάδα. Ο κ. Μωραϊτάκης, μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει Πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΣΜΕΧΑ), μέλος του Δ.Σ. του ΕΒΕΑ, του Δ.Σ. της ΕΧΑΕ και του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Παραγώγων.

Θα υπάρχει δυνατότητα ερωτήσεων από τους ακροατές και η εκδήλωση είναι ανοικτή και σε φοιτητές από άλλα έτη σπουδών.