ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σας πληροφορούμε ότι εκτάκτως δε θα πραγματοποιηθούν οι σημερινές ώρες γραφείου της Καθηγήτριας Αφροδίτης Παπαδάκη 

(Τρίτη 4/2/2020 12.30-13.30)