Ανακοίνωση για το μάθημα "Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ" τμήμα Α-Λ

Εκ μέρους του διδάσκοντα του μαθήματος "Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ" τμήμα Α-Λ, κου. Χέβα, επισυνάπτεται η κάτωθι ανακοίνωση.