Ώρες Γραφείου Διδακτικού Προσωπικού, Εαρινό Εξάμηνο 2015-16.

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, Εαρινό Εξάμηνο 2015-16.

Στο συνημμένο αρχείο παρακάτω μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά τις ώρες γραφείου του διδακτικού προσωπικού του τμήματος για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16. Εκτός της διδακτικής περιόδου, οι ώρες γραφείου καθορίζονται σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες μέσω επικοινωνίας με μεηλ.

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ