Παράταση Διανομής Διδακτικών Βιβλίων Εαρινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2012-13

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013

Παρατείνεται η διανομή των διδακτικών βιβλίων του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 μέχρι και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013.