Υποψήφιοι Μερικής Φοίτησης

Το Τμήμα Μερικής Φοίτησης  θα δεχθεί για πρώτη φορά φοιτητές τον Οκτώβριο 2019.