Αιτήσεις Συμμετοχής στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΩΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτησή τους στη γραμματεία του Διδακτορικού Προγράμματος, από 19 Μαρτίου 2019 έως 4 Ιουλίου 2019.

Ιστότοπος Διδακτορικού Προγράμματος: https://www.dept.aueb.gr/el/node/870