ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη "Χρηματοοικονομική και Τραπεζική" βρίσκεται στο κτίριο των μεταπτυχιακών του ΟΠΑ, στην οδό Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, στον 9ο όροφο, γραφείο 909.

Στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές οδηγίες κατά της διασποράς του COVID-19 η επικοινωνία με τη Γραμματεία του Προγράμματος θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Αθήνα 11362, 9ος όροφος,  Γραφείο 909

210-8203689

210-8828992

secretariat.financeandbanking@aueb.gr
nafsitzogani@aueb.gr