ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη "Χρηματοοικονομική και Τραπεζική" βρίσκεται στο κτίριο των μεταπτυχιακών του ΟΠΑ, στην οδό Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, στον 9ο όροφο, γραφείο 909.

Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Αθήνα 11362, 9ος όροφος,  Γραφείο 909

210-8203689

210-8828992

secretariat.financeandbanking@aueb.gr