Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σας προσκαλεί στην παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κυρίου Γρηγόριου Λαμπρινάκου την Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 13:00, στην αίθουσα Α41
(Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης, Πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος, Κεντρικό κτίριο ΟΠΑ, Πατησίων 76).
Το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής είναι: “Emotions and Cognition. The Multiple Roles of Anger, Surprise and Awe in Persuasive Communication” («Συναισθήματα και Γνωστικές Διεργασίες. Οι Πολλαπλοί Ρόλοι του Θυμού, της Έκπληξης και του Δέους στην Επικοινωνία με Απώτερο Σκοπό την Πειθώ»)