Έναρξη διαλέξεων μαθήματος "Ευρωπαϊκό Δίκαιο"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι οι διαλέξεις του μαθήματος "Ευρωπαϊκό Δίκαιο" θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021. 

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Απαιτείται κωδικός για τη σύνδεση σας στην ομάδα του μαθήματος (join a team with a code). Ο κωδικός για το μάθημα είναι: 2r6g31d