Ενημέρωση φοιτητών για τη λειτουργία της γραμματείας τον Αύγουστο.

Η Γραμματεία του ΠΜΣ θα παραμείνει κλειστή στο διάστημα απο τη Δευτέρα 2 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021.