Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων 30/12/2021-17/01/2022

Αναλυτικές πληροφορίες