Διαδικασία Πλήρωσης μίας Θέσης Μέλους ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο Γνωστικό Αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με Έμφαση στην Τραπεζική και τους Χρηματοοικονομικούς Θεσμούς»

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ OIKONOMIKHΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

Διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ»

ΦΕΚ Προκήρυξης:  1160/20.05.2021/τ.Γ΄ (αρ. 1240), ΑΔΑ: ΨΥΗ9469Β4Μ-ΑΣ4.

Κωδικός Ανάρτησης APP21878

Ονοματεπώνυμο Εκλεγέντος: Σπυρίδωνας Παγκράτης

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ.