Διδασκαλία μαθήματος "Χρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙ"

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του τμήματος ότι η διαλέξεις του μαθήματος Χρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙ  (Ειδικά Θέματα  Χρηματοδοτικής Διοίκησης)  τμήμα Μ‐Ω, θα γίνονται σε συνδιδασκαλία με το τμήμα ΟΔΕ:

Τρίτη 3- 5 (Αμφ Α) και

Παρασκευή 3-5 (Αμφ. Α.Κιντής).

Θα υπάρξει σχετική διόρθωση στο πρόγραμμα.

Από τη γραμματεία