ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2023-2024

Το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά/ MSc in Applied Economics and Finance προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας  για το νέο ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2023-2024. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά (τα οποία αναφέρονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη) έως 01-6-2023.

Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι αναμένουν να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Εφόσον γίνουν δεκτοί, θα είναι δυνατή η εγγραφή τους μετά την υποβολή βεβαίωσης ολοκλήρωσης των σπουδών τους.