Εκδήλωση προς τιμήν των αφυπηρετήσαντων Καθηγητών του Τμήματος Δ.Ε.Ο.Σ. κ. Νικόλαο Χριστοδουλάκη και Αναστάσιο Ξεπαπαδέα – Επιστημονική Ημερίδα (Μαΐος 2022)

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ο.Π.Α. διοργάνωσε την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 στο κτίριο της οδού Τροίας, την επιστημονική ημερίδα, με αντικείμενα τις συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής για την Οικονομία και τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, προς τιμήν των αφυπηρετήσαντων Καθηγητών του Τμήματος ΔΕΟΣ Νικόλαο Χριστοδουλάκη και Αναστάσιο Ξεπαπαδέα.
Περισσότερα

Ο Αν. Καθηγητής Σπύρος Μπλαβούκος, η Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη, ο Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών Καθηγητής Θωμάς Μούτος, ο Καθηγητής Αναστάσιος Ξεπαπαδέας, ο Καθηγητής Νικόλαος Χριστοδουλάκης και ο Πρόεδρος του Τμήματος Δ.Ε.Ο.Σ. Καθηγητής Γεώργιος Οικονομίδης
Ο Καθηγητής και Πρόεδρος της Eurobank Γεώργιος Ζανιάς, ο Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών Καθηγητής Θωμάς Μούτος, ο Πρύτανης του ΟΠΑ Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Δ.Ε.Ο.Σ. Καθηγητής Γεώργιος Οικονομίδης
Ο Καθηγητής Αναστάσιος Ξεπαπαδέας με τους Καθηγητές Aart de Zeeuw, Elettra Agliardi και Φοίβη Κουντούρη
Εκδήλωση προς τιμήν των αφυπηρετήσαντων Καθηγητών του Τμήματος Δ.Ε.Ο.Σ. κ. Νικόλαο Χριστοδουλάκη και Αναστάσιο Ξεπαπαδέα