Διατριβές σε Εξέλιξη

 

Διδακτορικός Φοιτητής Τίτλος Διατριβής
Ευαγγελάτος Ανδρέας Μελέτη της συμπεριφοράς των αποκρινόμενων σε έρευνες με τη χρήση ερωτηματολογίων.
Ζευκιλή Κωνσταντίνα Εθνικά Στερεότυπα στην Εταιρική Επικοινωνία: Μια γλωσσολογική και διοικητική προσέγγιση (Ethnic Stereotypes in Corporate Communication: A Linguistic and Managerial approach).
Κοντοπούλου Βασιλική Ερευνώντας την Επιδεικτική Κατανάλωση μέσα από την προσέγγιση της Εξελικτικής Ψυχολογίας.
Κοττίκα Ευθυμία Διερεύνηση των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των χαρακτηριστικών του μικρομεσαίου επιχειρηματία, των επιχειρηματικών πρακτικών του και του προσανατολισμού στο μάρκετινγκ της μικρομεσαίας επιχείρησης.
Κοττίκας Κωνσταντίνος Στρατηγικές Μάρκετινγκ Ανταπόκρισης στην Αγορά και Διαμόρφωσης της Αγοράς" (Exploring Market-Driven and Market-Driving Strategies".
Κούση Σοφία Ευτυχία και Αγορές Εμπειριών: Πλαίσιο Σύνδεσης και Περιοριστικές Συνθήκες. (Happiness adn Experiential Purchases: Underlying Processes and Boundary Conditions).
Λουκοπούλου Αποστολία Η Καταναλωτική Συμπεριφορά Αναζήτησης Ποικιλίας σε επίπεδο Προϊοντικών Χαρακτηριστικών (Attribute Level Variety-Seeking Behavior).
Λυμπερόπουλος Δημήτρης Βέλτιστες πρακτικές της λειτουργίας των Δημοσίων Σχέσεων στους Οργανισμούς. Προσδιοριστικοί παράγοντες στις Ελληνικές Επιχειρήσεις.
Μπόικου Βασίλειος Σύγχρονες Στρατηγικές τιμολόγησης προϊόντων: Μελέτη σε δείγμα βιομηχανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Παινέσης Γρηγόριος Σχεδιαστικά ζητήματα & αποτελεσματικοί τρόποι παρουσίασης της αξίας του κουπονιού.
Παλαιολόγος Αναστάσιος Ο ρόλος της (οργανωσιακής) δικαιοσύνης στις HRM πρακτικές, από την οπτική των Κοινωνικών Δικτύων: Η περίπτωση των εργαζομένων και των εθελοντών. (Examining justice on HRM practices from a Social Network Perspective: The case of employees {non-volunteers} and volunteers).
Παπαδάς Κάρολος-Κωνσταντίνος Προσανατολισμός στο Πράσινο Μάρκετινγκ (Green Marketing Orientation): Οι Παράγοντες που το επηρεάζουν και οι συνέπειές του.
Παρασκευοπούλου Λουϊζα Θετικά και αρνητικά αποτελέσματα της προσαρμογής της εργασιακής θέσης στα ενδιαφέροντα του εργαζομένου (job crafting): ο ρόλος των προσωπικών χαρακτηριστικών  και των περιβαλλοντικών παραγόντων. (The positive and negative outcomes of job crafting: the role of personal and contextual factors).
Τρομπέτα Μαρία Αγγελική Η αποτελεσματικότητα του Κοινωνικού Μάρκετινγκ και οι Παράγοντες που την Επηρεάζουν: Μία Μετα-Αναλυτική Προσέγγιση.
Τσαχουρίδη Ειρήνη Οργανωσιακή Αρετή: μελέτη των παραγόντων που την προκαλούν μέσα σε έναν οργανισμό καθώς και των επιδράσεών της υπό το πρίσμα της θεωρίας κοινωνικής ανταλλαγής και της θεωρίας αλτρουισμού.
Τσιγκρίκη Αποστολίνα Στρατηγική Διοίκηση Καριέρας και οι Επιδράσεις της στην Εργασιακή Εξέλιξη.
Τσιμόνης Γεώργιος Η διερεύνηση της ποιότητας σχέσης και των παραγόντων που τη διαμορφώνουν στο περιβάλλον των Κοινωνικών Δικτύων: H εφαρμογή της θεωρίας σχεσιακού οφέλους και κόστους.
Χυτήρη Αλεξάνδρα-Παρασκευή Reconsidering the HRM-Organisational Performance Relationship.
Ψιμούλη Μαρία Η Οικονομική Αξία της Επωνυμίας μιας Χώρας (Nation Brand Equity) και πώς μπορεί να μετρηθεί.
Καρλή Μαρίνα Προδιδακτορικό στάδιο
Κόντος Παναγιώτης Προδιδακτορικό στάδιο
Κυριακόπουλος Νικόλαος Προδιδακτορικό στάδιο
Κύρκα Νικολέττα Προδιδακτορικό στάδιο
Λαζανάκη Βέρα Προδιδακτορικό στάδιο
Λαμπρινάκος Γρηγόρης Προδιδακτορικό στάδιο
Μεταξάς Αναγνώστης Αλέξανδρος Προδιδακτορικό στάδιο
Ξηρουχάκης Αντώνης Προδιδακτορικό στάδιο
Πάχος Φώκιαλης Νικόλαος Προδιδακτορικό στάδιο
Πολυπόρτης Αθανάσιος Προδιδακτορικό στάδιο