Ιστορία

Η ίδρυση του Εργαστηρίου  Μάρκετινγκ εγκρίθηκε από τη 2η Γενική Συνέλευση του ακαδημαϊκού έτους 1999-2000 (10/11/1999) του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, το οποίο μετονομάστηκε σε τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επικυρώθηκε μετά τις σχετικές διαδικασίες το 2001 από το Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με αρ.148/5-7-2001. 

Αρχικά φιλοξενήθηκε στον 3ο όροφο του κτηρίου του ΟΠΑ επί της οδού Δεριγνύ 12 ενώ το 2003 παραχωρήθηκαν δύο χώροι στον 1ο όροφο του κτηρίου των Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ επί των οδών Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, όπου και στεγάζεται μέχρι σήμερα. Οι χώροι αυτοί διαμορφώθηκαν και εξοπλίστηκαν έτσι ώστε να εξυπηρετούν τόσο τους ερευνητές όσο και τους υποψήφιους διδάκτορες ενώ είναι στη διάθεση και των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες» του τμήματος.

Μέχρι σήμερα το εργαστήριο έχει διεξάγει έναν πολύ μεγάλο αριθμό ερευνών και συμβουλευτικών έργων ενώ η συνεχής ανανέωση του εξοπλισμού του έχει συμβάλλει στην καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου.