Υποστήριξη μαθημάτων

Το εργαστήριο χρησιμοποιείται από μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές. Επίσης, στο εργαστήριο πραγματοποιούνται οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών.