ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ