ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Friday, October 4, 2019 - 11:00
Περίληψη: 

Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής