Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ